opc_loader

Wensenlijst

Op de hoogte blijven van onze nieuwste collecties en acties? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Klachtenprocedure LOT Boutique (SEMJewels.com)
LOT Boutique streeft naar een perfecte dienstverlenging, wanneer je een klacht hebt omtrent je bestelling via onze webshop dan horen wij dit graag van je. Je kunt je klacht kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@lotboutique.com. Binnen 3 werkdagen sturen wij een terugkoppeling op de klacht en wij streven ernaar om de klacht naar jouw tevredenheid op te lossen.

Artikel 13 Klachtenregeling

1.     De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.2.     Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.3.     Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.4.     Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.


Artikel 15 - Geschillen1.     Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.2.     Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.